Kategória cikkei:

kategória

2023/2

Köszöntő

A szerkesztőség tagjai köszöntik a Tisztelt Olvasót a Családfa Magazin 2023/2. számának megjelenése alkalmából. A Tanulmányok rovat három elemző cikket tartalmaz. Kovács Eleonóra Jókai Mór családtörténetei címmel ír a nagy mesemondóról, annak jogi ismereteit veszi...

bővebben
A nagykállói Kállay család nyíregyházi emlékei

A nagykállói Kállay család nyíregyházi emlékei

A nagykállói Kállay család címere (Forrás: Kállay Gyűjtemény)A Balogsemjén nemzetségbeli ősökre visszavezethető Kállay család tagjainak élete és munkássága szorosan összeforrt Szabolcs vármegye történelmével. A família táblabírák, főszolgabírók, alispánok hosszú sora...

bővebben
Kivándorlók nyomában – Ellis Island

Kivándorlók nyomában – Ellis Island

A kivándorlók pontos számában olvasható eltérések okai az adatok különböző szempontú megszólaltatásában, értelmezésében rejlenek. Vannak, akik a Magyar királyi Statisztikai Hivatal hivatalos kivándorlási adatait tüntetik fel, ehhez esetleg hozzáteszik az illegális...

bővebben

Az állami anyakönyvezés bevezetése

Az állami szerepvállalás fokozódó erősödésével a Habsburgok már az 1770-évektől egyre jobban érdeklődtek az egyházi anyakönyvek rendszeres és pontos vezetése, valamint azoknak a saját céljaikra történő felhasználása iránt. Ezért időnként beavatkoztak az anyakönyvek...

bővebben
Anyakönyvi kutatás külhonban

Anyakönyvi kutatás külhonban

Románia A z erdélyi és partiumi magyarság felekezeti és állami anyakönyveinek kutatása ma legalább négy irányban végezhető. Először a Román Állami Levéltár megyei kirendeltségeinél, másodszor a püspöki és érseki központi gyűjtőlevéltárakban, néhány esetben az adott...

bővebben