Kategória cikkei:

kategória

Szemle

A Szemle rovatban nemcsak a közelmúltban megjelent kiadványokat mutatunk be, hanem azokat a családtörténet-kutatás szempontjából hasznos munkákat ismertetjük megjelenésük idejétől függetlenül, amelyek akár tartalmuk miatt, akár mint módszertani példák hasznosíthatók a kutatás során.
Házasság Budán

Házasság Budán

A kutatás négy évtized budai családtörténetét vázolja fel. Hogyan éltek a török utáni korszak polgárai, hogy élték meg az újjáépítést, a betelepülést, majd a Rákóczi-szabadságharcot és az azt követő éveket. A vizsgálat középpontjában a városi nukleáris család áll, ám...

bővebben
Mikecs Anna – Altató

Mikecs Anna – Altató

Talán ez a legnehezebb az összes közül: hitelesnek, pontosnak maradni és nem családtörténeti tanulmányt, hanem regényt alkotni. Ilyen esetben a felhasznált források, többnyire magániratok (levelek, naplók, memoárok), vagy a családi levéltárban őrzött hivatalos iratok...

bővebben
Zsigmond császár koronázása Rómában

Zsigmond császár koronázása Rómában

A felsorolt nehézségek ellenére eredményesek lehetünk, akár a korai évszázadok esetében is, mert a kitartó munka és a szerencse segítségünkre lehet. Erre bizonyíték E. Kovács Péter könyve (Zsigmond császár koronázása Rómában), ahol a szerző egy teljes fejezetet...

bővebben
Horváth Lajos három könyvéről

Horváth Lajos három könyvéről

A Galga-mente birtokos családjai 1541-ig. (Szerk. Odler Zsolt – Veres Gábor.) Aszód Városi Kulturális Központ, Aszód, 2018, 224 oldal (Múzeumi Füzetek 55.) Veresegyház népének névszerinti összeírásai 1546–1720. (Szerk. Kollega Tarsoly István.) Tarsoly Kiadó, Bp.,...

bővebben