Kategória cikkei:

kategória

Tanulmányok

A gróf Andrássy család betléri ága

A gróf Andrássy család betléri ága

Az Andrássy család betléri ágának ősei Távolabbra tekintve a horizonton, láthatjuk, hogy a csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássyak már évszázadok óta jelen voltak a felső-magyarországi közéletben. A székely származású szentkirályi Andrássy Péter csíkgyergyószéki...

bővebben
„Lepsénynél még megvolt…”

„Lepsénynél még megvolt…”

A NÁDASDY-BÁR, AVAGY AZ ELSŐ BENZINKÚT ÉS PIHENŐHELY MAGYARORSZÁGON   Nádasdyak Fejérben A nádasdladányi kastélyépítő Nádasdy Ferenc (1842–1907) kezében összpontosuló birtokok mérete 1900 körül 30 ezer hold felett volt. A lányainak hozományként juttatott...

bővebben
Három név, három feleség, három Oscar-díj

Három név, három feleség, három Oscar-díj

A történet elkezdődik 1872. augusztus 18-án Győrben az evangélikus templomban házasságot kötött Sloboda János Zsigmond, 30 éves, bazini (Pozsony vármegye) származású gazdatiszt és Horváth Etelka, a helybéli Horváth Károly kereskedő 17 éves lánya. A vőlegény szülei,...

bővebben
A keletről jött jászok Magyarországon

A keletről jött jászok Magyarországon

A jászok az i. e. 2. században még Belső-Ázsiában, a Szír-Darja folyó és a tőle északra fekvő Kara-Tau- hegység által határolt őshazában, Kangkü-ben éltek. E kultúra és állam virágzásának 350-ben a hunok támadása vetett véget, amelynek következtében az itt élő...

bővebben
Pest város régi temetői

Pest város régi temetői

Korábbi temetők a forrásokban H árom korábbi temető, a Ferencvárosi, a Józsefvárosi, és a Váci úti temető története jól mutatja miképpen alakult a pesti oldal 18–19. századi temetkezéstörténete. Az egységesen megállapítható mind a három sírkertről, hogy viszonylag...

bővebben
Idősebb komori Bedekovich Lőrinc és családja

Idősebb komori Bedekovich Lőrinc és családja

Birtokszerzés, a jászsági és a horvátországi ág A Bedekovich család első ismert személyei Tamás – IV. Béla király udvari magánjegyzője – és testvére János voltak, akik IV. Bélától 1267-ben a Szlavóniában, Varasd vármegyében fekvő Komorfalut kapták adományként. E...

bővebben
A „koldus báró” Wardener család borsodi ága

A „koldus báró” Wardener család borsodi ága

Az eredet A Wardener (Reud von Werdener) egy franciaországi főnemesi eredetű bárói család volt, amelynek egyik őse, Claude de Wardener (1733–1813) a francia forradalom idején hagyta el szülőföldjét és lépett osztrák császári katonai szolgálatba.A Wardener család...

bővebben
Perczel Zita eltitkolt származása

Perczel Zita eltitkolt származása

A tábornok lánya Perczel Zita 1918. április 26-án született Budapesten. Szüleiről és gyermekkoráról nem szívesen beszélt. Önéletrajzi kötetében sem tett másként, ahol fővárosi, Zita királyné út 16. szám alatti földszintes otthonuk lakóiként meglehetősen személytelen...

bővebben