A nagykállói Kállay család címere

A nagykállói Kállay család nyíregyházi emlékei

2023. július
A nagykállói Kállay család egyike a legrégibb nemesi famíliáknak. Nevét és előnevét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében lévő Nagykálló mezővárosról kapta, amelyet az oklevelek tanúsága szerint az államalapítás vagy a honfoglalás óta birtokol. 13. századi oklevelek tanúsítják, hogy a nagykállói Kállayak a Balogsemjén nembeli Ubul fiától, Mihálytól erednek. A família a 108 ősnemes nemzetség egyikétől, a Balogsemjén nemzetségből származik, s az évszázadok alatt számos magas rangú történelmi szereplőt adtak Magyarországnak, Kállay Miklós személyében egy miniszterelnököt is. Jelen tanulmány szerzője a nyíregyházi Kállay Gyűjtemény történész-muzeológusa. A gyűjtemény 2023-ban harmincéves, a múlt évben a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége különdíjasa lett. A cikk a gyűjteményen keresztül mutatja be a Kállay család történetét.
Családfa Kiadó logó

További

További cikkek:

Idősebb komori Bedekovich Lőrinc és családja

Idősebb komori Bedekovich Lőrinc és családja

Idősebb komori Bedekovich Lőrinc (1751–1823) a Jászkun kerület első földmérője volt 1779 és 1819 között, sőt a kora újkori magyar földmérés és vízrendezés egyik jelentős személyiségének is tekintehető, aki úttörő munkát végzett a hatalmas kiterjedésű alföldi térségben. Családjának története is fordulatos, sok tanulságot rejt magában. Sorsa és munkássága egyúttal azt is példázza, hogy egy-egy ma már félig-meddig elfeledett létesítmény alkotójáról és családjáról alapos kutatás során számos információ tárható fel.

bővebben
A „koldus báró” Wardener család borsodi ága

A „koldus báró” Wardener család borsodi ága

Az 1912-es stockholmi olimpia egyik nagy magyar reménysége, majd csalódása, báró Wardener
Iván története a mai napig foglalkoztatja a sporttörténet kedvelőit. A „részeges báró” italozó életmódja okán nemzetközi sportsikereket nem arathatott ugyan, de kiemelkedő tehetsége és szerethető egyénisége miatt azonban sokakban maradandó emlékeket hagyott. Rokonszenves, az öngúnyt sem nélkülöző, felvágástól mentes személyiségéhez az is hozzájárult, hogy bár igen előkelő családból származott, ő maga pályatársai legszegényebbje volt, akinek ruházata mindössze két öltönyből állt. De mi vezetett egy bárói család elszegényedéséhez, s hogyan alakult a família további sorsa a 20. században?

bővebben
Családtörténet és nyomdászattörténet találkozása

Családtörténet és nyomdászattörténet találkozása

Minden család és személy történetében lényeges, hogy milyen foglalkozást, hívatást űzött élete során, hiszen az emberi életút jelentős részét kiteszi a munkával töltött időszak, arról nem is beszélve, hogy a család megélhetése szempontjából sem közömbös a gyakorolt szakma. Különösen évszázadokkal ezelőtt nem volt jellemző a szabad pályaválasztás, sok esetben az utód az előző nemzedék üzletét, cégét vitte tovább, így dinasztiák jöttek létre egy-egy foglalkozáson belül. Erre olvashatunk néhány példát e tanulmányban.

bővebben