Kategória cikkei:

kategória

Szakmai műhely

Jászok, kunok a történeti forrásokban

Jászok, kunok a történeti forrásokban

A jászkun kezdet Kiindulópontként röviden felvázoljuk a Jászkun kerület történetét, mivel ezen keresztül érthetjük meg, hogy milyen forrásai maradtak meg a törvényhatóságnak. A jász és kun népcsoportok a 13–14. században, több hullámban érkeztek a Magyar Királyság...

bővebben
Tanító őseink

Tanító őseink

A tanfelügyelőség rövid története Az első vármegyei királyi tanfel- ügyelőket a népiskolai közoktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. tc. értelmében nevezte ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter. E jogszabály a népoktatási intézményeket – tekintet nélkül az iskolák...

bővebben
Felső-sziléziai felmenőim: a Ruszke család

Felső-sziléziai felmenőim: a Ruszke család

Amikor Ausztráliában élő Géza unokabátyám 1998 kora nyarán egy teli táska régi fényképpel felkeresett bécsi irodámban, még nem gondoltam, hogy ez a látogatás későbbi nyugdíjas éveim egyik meghatározó eseményévé válik. Géza Budapestről érkezett, 89 éves korában elhunyt...

bővebben
E-kutatás Kalocsán: a Matricula-Historia-online

E-kutatás Kalocsán: a Matricula-Historia-online

Családkutatók Kalocsán – az előzményekről A gyökereit kereső, elszármazott kutató közönség viszonylag korán, már az 1970-es években megjelent Kalocsán, s a külföldi, főként német kutatóforgalom az 1980-as években tovább erősödött. Az 1990-es évektől Magyarországon is...

bővebben
A diszpenzációs iratok forrásértéke

A diszpenzációs iratok forrásértéke

Az egyházjog által házassági akadálynaktekintett körülmények alól ugyanis – kellő megokolás után, az akadály természetétől függően – a püspök vagy a pápa felmentést adhatott. Az ezt kérelmező felterjesztésekben leírt helyzetek a kutató számára sok esetben reveláció...

bővebben
A somorjai orvos

A somorjai orvos

Somorja (ma Samorin, Szlovákia), szép kisváros Szlovákia délnyugati részén a Csallóközben, Pozsonytól délkeletre. Oklevélben először 1285-ben említik, hosszú története során mindvégig lakott volt. 1920-ig Magyarország (Pozsony vármegye) része, a trianoni békeszerződés...

bővebben