Kategória cikkei:

kategória

2023/1

Beköszöntő

A családtörténet-kutatás az egyik legkedveltebb szabadidős tevékenység. Ezt igazolja Emma Shaw, az ausztrál University of Newcastle professzorának egy 2020-ban megjelent tanulmánya, amely szerint ez az időtöltés az első három leggyakoribb hobbi között van a világon –...

bővebben
Horváth Lajos három könyvéről

Horváth Lajos három könyvéről

A Galga-mente birtokos családjai 1541-ig. (Szerk. Odler Zsolt – Veres Gábor.) Aszód Városi Kulturális Központ, Aszód, 2018, 224 oldal (Múzeumi Füzetek 55.) Veresegyház népének névszerinti összeírásai 1546–1720. (Szerk. Kollega Tarsoly István.) Tarsoly Kiadó, Bp.,...

bővebben

A sírkertek mint történeti források

 H ozzátartozóinkat halálukkor nagy valószínűséggel ott temették el, ahol éltek. A sírokon találhatunk adatokat az elhunytakon kívül családtagjaikra, rokonaikra vonatkozóan is, hiszen Mária Terézia rendelete értelmében a temetéskor arra kellett tekintettel lenni,...

bővebben
A gyászjelentések szerepe a családkutatásban

A gyászjelentések szerepe a családkutatásban

A FORRÁSTÍPUS ELŐZMÉNYE  A gyászjelentések megjelenése előtt, a 18. század közepétől úgynevezett szomorújelentésekben tájékoztatták egymást írásban a halálesetekről azok, akik ezt megtehették. Eredetileg kézzel, levél formában, egyéni hangvételben készültek e...

bővebben
Az 1828. évi országos összeírás

Az 1828. évi országos összeírás

 A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) 2022-ben tette közzé Adatbázisok Online felületén az 1828. évi összeírás digitalizált képállományát névre kereshető adatbázisba illesztve. Az adatbázis létrejötte társadalmi összefogás eredménye, nem kevesebb, mint 70 önkéntes vett...

bővebben
Luxemburgi Zsigmond és a nők

Luxemburgi Zsigmond és a nők

 A feladat merésznek tűnhet, hiszen 2023-at írunk, és jó hatszáz év távlatából próbálkozunk Vénusz machinációt felderíteni. A szex kérdésével – reményeim szerint sokak sajnálatára – nem foglalkozom. A magyar források hiánya és szemérmessége miatt csupán a...

bővebben
Családfa-genetika

Családfa-genetika

 A kromoszómákba, ezekbe a hosszú makromolekulákba van csomagolva a sejt genetikai információit hordozó DNS-e. Ezek tartalmazzák többek között a géneket is. Az emberi sejtmagban 23 pár, tehát 46 kromoszóma van. Ezekből egy pár nemi kromoszóma: férfiak esetében egy Y...

bővebben
Egy veszprémi ház és lakói

Egy veszprémi ház és lakói

A ház építője  A ház építője dr. Rosenberg Jenő (1863–1935) Veszprém tiszti főorvosa, az 1914-ben átadott járványkórház orvosa volt, akit Veszprémben a szegények gyógyítójaként is tiszteltek. „Sárga hintója sokkal többször áll a városszéli zig-zeg utcák rozzant...

bővebben