Horváth Lajos: Veresegyház népének névszerinti összeírásai 1546-1720 könyv borítója

Horváth Lajos három könyvéről

2023. március
2022 júniusában elhunyt Horváth Lajos, történész-levéltáros, költő, egyetemi tanár. Terjedelmes és jelentős életművet hagyott maga után, mind a tudomány, mind a szépirodalom terén. 1938-ban született Gödöllőn, s életpályáját több szempontból is e térség határozta meg. Munkahelyei Budapesthez, illetve a főváros környékéhez kötötték, műveiben is meghatározó tartalmat képviselt ez a vidék.
A tartalom megtekintéséhez be kell jelentkeznie. Kérjük . Még nem előfizető? Csatlakozzon hozzánk!
Családfa Kiadó logó

További

További cikkek:

Az örökség terhe. Arany László élete és munkássága

Az örökség terhe. Arany László élete és munkássága

Szerk. Szilágyi Márton. Ráció Kiadó – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp., 2022, 259 oldal
Jóllehet úgy hisszük, hogy híres ember gyermekének lenni kellemes lehet, és sok előnnyel járhat, a valóság gyakran ezzel ellentétes helyzetekről tanúskodik. A nagyközönség kíváncsisága, elvárásai, illetve a szülők hírnevének és teljesítményének az árnyéka sokszor károsan hatnak az utódok életére. Bizonyos értelemben hasonlóan nehéz sors jutott Arany Lászlónak is, ahogy azt az alább bemutatandó kötet főcíme is jelzi.

bővebben
Zsigmond császár koronázása Rómában

Zsigmond császár koronázása Rómában

A Családfa folyóirat szerkesztőinek célja, hogy Szemle rovatában minden számban olyan könyveket ismertessen, amelyekben a genealógiai kutatáshoz hasznos információk találhatók, és módszertanilag segíthetik a kutatókat. A magyarországi forrásanyag pusztulása következtében elsősorban a 17–18. századtól maradtak ránk a családtörténet művelőinek fontos adatok, hiszen a mohácsi csatát (1526) követő évszázadok, a 150 éves török uralom, a sorozatos háborúk nemcsak a lakosságot tizedelték meg, hanem a központi kormányszervek, a levéltárak, a káptalanok és a magánemberek iratait is. Minél későbbi korba szeretnénk visszatekinteni, annál nehezebb a feladat, hiszen az olyan okmányok, amelyek a segítségünkre lennének egy-egy família felderítésében, mint az oklevelek, a számadáskönyvek, a leltárak, a végrendeletek, csekély számuk okán nem mindig alkalmasak őseink családi kapcsolatainak a felderítésére.

bővebben