Concessios jegyzet

A Turul című heraldikai és genealógiai folyóirat 2022. évi 1–4. füzetének családtörténeti írásaiból

2023. március
A Turul a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél tára és a Magyar Történelmi Társulat közös kiadványaként jelenik meg. (Főszerkesztő: Rácz György.) A nagy múltú folyóirat a történelem segédtudományai köréből közöl írásokat, elsősor ban a genealógia, a címertan és a pecséttan köréből. Folyóiratunk a Turul 2022. évi genealógiai - - tárgyú írásait ajánlja az olvasók figyelmébe.
A tartalom megtekintéséhez be kell jelentkeznie. Kérjük . Még nem előfizető? Csatlakozzon hozzánk!
Családfa Kiadó logó

További

További cikkek:

Az örökség terhe. Arany László élete és munkássága

Az örökség terhe. Arany László élete és munkássága

Szerk. Szilágyi Márton. Ráció Kiadó – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp., 2022, 259 oldal
Jóllehet úgy hisszük, hogy híres ember gyermekének lenni kellemes lehet, és sok előnnyel járhat, a valóság gyakran ezzel ellentétes helyzetekről tanúskodik. A nagyközönség kíváncsisága, elvárásai, illetve a szülők hírnevének és teljesítményének az árnyéka sokszor károsan hatnak az utódok életére. Bizonyos értelemben hasonlóan nehéz sors jutott Arany Lászlónak is, ahogy azt az alább bemutatandó kötet főcíme is jelzi.

bővebben
Zsigmond császár koronázása Rómában

Zsigmond császár koronázása Rómában

A Családfa folyóirat szerkesztőinek célja, hogy Szemle rovatában minden számban olyan könyveket ismertessen, amelyekben a genealógiai kutatáshoz hasznos információk találhatók, és módszertanilag segíthetik a kutatókat. A magyarországi forrásanyag pusztulása következtében elsősorban a 17–18. századtól maradtak ránk a családtörténet művelőinek fontos adatok, hiszen a mohácsi csatát (1526) követő évszázadok, a 150 éves török uralom, a sorozatos háborúk nemcsak a lakosságot tizedelték meg, hanem a központi kormányszervek, a levéltárak, a káptalanok és a magánemberek iratait is. Minél későbbi korba szeretnénk visszatekinteni, annál nehezebb a feladat, hiszen az olyan okmányok, amelyek a segítségünkre lennének egy-egy família felderítésében, mint az oklevelek, a számadáskönyvek, a leltárak, a végrendeletek, csekély számuk okán nem mindig alkalmasak őseink családi kapcsolatainak a felderítésére.

bővebben