Kategória cikkei:

kategória

2024/2

Köszöntő

Az Önök visszajelzései alapján a családtörténet-kutatás iránt érdeklődők körében hasznosnak bizonyultak az általunk közölt írások. Szeretnénk szorosabbra fogni kapcsolatunkat olvasóinkkal, kérve, hogy a kolofonban megadott email-címre küldjék el észrevételeiket, írják...

bővebben
A gróf Andrássy család betléri ága

A gróf Andrássy család betléri ága

Az Andrássy család betléri ágának ősei Távolabbra tekintve a horizonton, láthatjuk, hogy a csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássyak már évszázadok óta jelen voltak a felső-magyarországi közéletben. A székely származású szentkirályi Andrássy Péter csíkgyergyószéki...

bővebben
„Lepsénynél még megvolt…”

„Lepsénynél még megvolt…”

A NÁDASDY-BÁR, AVAGY AZ ELSŐ BENZINKÚT ÉS PIHENŐHELY MAGYARORSZÁGON   Nádasdyak Fejérben A nádasdladányi kastélyépítő Nádasdy Ferenc (1842–1907) kezében összpontosuló birtokok mérete 1900 körül 30 ezer hold felett volt. A lányainak hozományként juttatott...

bővebben
Három név, három feleség, három Oscar-díj

Három név, három feleség, három Oscar-díj

A történet elkezdődik 1872. augusztus 18-án Győrben az evangélikus templomban házasságot kötött Sloboda János Zsigmond, 30 éves, bazini (Pozsony vármegye) származású gazdatiszt és Horváth Etelka, a helybéli Horváth Károly kereskedő 17 éves lánya. A vőlegény szülei,...

bővebben
A keletről jött jászok Magyarországon

A keletről jött jászok Magyarországon

A jászok az i. e. 2. században még Belső-Ázsiában, a Szír-Darja folyó és a tőle északra fekvő Kara-Tau- hegység által határolt őshazában, Kangkü-ben éltek. E kultúra és állam virágzásának 350-ben a hunok támadása vetett véget, amelynek következtében az itt élő...

bővebben
Jászok, kunok a történeti forrásokban

Jászok, kunok a történeti forrásokban

A jászkun kezdet Kiindulópontként röviden felvázoljuk a Jászkun kerület történetét, mivel ezen keresztül érthetjük meg, hogy milyen forrásai maradtak meg a törvényhatóságnak. A jász és kun népcsoportok a 13–14. században, több hullámban érkeztek a Magyar Királyság...

bővebben
Tanító őseink

Tanító őseink

A tanfelügyelőség rövid története Az első vármegyei királyi tanfel- ügyelőket a népiskolai közoktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. tc. értelmében nevezte ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter. E jogszabály a népoktatási intézményeket – tekintet nélkül az iskolák...

bővebben
Házasság Budán

Házasság Budán

A kutatás négy évtized budai családtörténetét vázolja fel. Hogyan éltek a török utáni korszak polgárai, hogy élték meg az újjáépítést, a betelepülést, majd a Rákóczi-szabadságharcot és az azt követő éveket. A vizsgálat középpontjában a városi nukleáris család áll, ám...

bővebben