A tanfelügyelőség rövid története Az első vármegyei királyi tanfel- ügyelőket a népiskolai közoktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. tc. értelmében nevezte ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter. E jogszabály a népoktatási intézményeket – tekintet nélkül az iskolák...

bővebben