Családfa Magazin 2024. évi 2. száma - borító

Nyomtatásban is megjelent a Családfa Magazin 2024. évi 2. száma

2024. április
Nyomtatásban is megjelent a Családfa Magazin 2024. évi 1. száma
Megvásárolható országosan a Lapker újságosainál (Inmedio, Relay), valamint a Tesco, az Auchan és az Interspar áruházaiban.
Családfa Magazin 2023. évi 1. száma borító
Családfa Kiadó logó

További

További cikkek:

Jászok, kunok a történeti forrásokban

Jászok, kunok a történeti forrásokban

Jászság és a két Kunság nevét napjainkban két vármegye is őrzi, viszont kevéssé ismert, hogy a három történelmi tájegység valamikor egy önálló közigazgatási egységet is alkotott. Bár a történelem viharai igen mostohán bántak vele, a Jászkun kerület írásos emlékei igen gazdag forrásbázisul szolgálnak nemcsak a kiváltságos kerület, de annak településeit vagy akár lakóit kutatók számára. Rövid írásunkban ezen forrásokat kívánjuk röviden, a teljesség igénye nélkül bemutatni, a családkutatók figyelmébe ajánlani.

bővebben
Tanító őseink

Tanító őseink

A tanfelügyelőségi iratok a családtörténet-kutatásban
Talán nem magától értetődő, ha valaki tanügyi hivatalok iratait ajánlja forrásként a családtörténetkutatók figyelmébe, pedig a vármegyei tanfelügyelőségek levéltári anyagai nagyon hasznosak lehetnek azok számára, akiknek felmenői között alsófokú iskolákban tanító pedagógusok voltak. E hivatalok fondjai ugyanis olyan személyi és munkaügyi iratokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak lehetnek egy-egy pedagógus pályájának alapos feltárására vagy a már meglévő ismeretek kiszélesítésére. Írásunkban példaként a jász-nagykun-szolnok vármegyei iratokra támaszkodunk, előtte azonban áttekintjük a tanfelügyelői hivatalok rövid történetét és a fennmaradt iratok kutatásának lehetőségeit.

bővebben
Házasság Budán

Házasság Budán

Géra Eleonóra: Házasság Budán. Családtörténetek a török kiűzése után újjászülető (fő)városból 1686–1726 (Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Magyar családtörténetek: Tanulmányok 3.) MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Bp., 2019.


Géra Eleonóra a török hódoltság után betelepülő város családjait vizsgálja kötetében gazdag levéltári forrásanyag alapján. Törekszik minél szélesebb rétegek bemutatására, így – forrásadottságok miatt – a középpontban lévő polgárjoggal rendelkező családok mellett a polgárjog nélküli személyeket is megismerhetjük, köztük a szegényeket, s a más valláshoz vagy etnikumhoz tartozókat. A német polgárság mellett találkozhatunk itáliai gyökerű családokkal, magyarokkal, horvátokkal és szerbekkel is a kötet lapjain.

bővebben